Manvert Rooting – Achieve your grain crops’ full yield potential.

Wat sigbaar is bo die grond word bepaal deur wat ondergronds weggesteek word. Goed ontwikkelde wortels is een van die belangrikste faktore wat algehele plantgesondheid en oesopbrengs beïnvloed. Wortels kan gesien word as die lewenslyn van ‘n plant wat verantwoordelik is vir die opneem van lug, water en nutriënte vanuit die grond.

Fyner, sekondêre haarwortels is baie belangrik vir algehele plantontwikkeling-en gesondheid aangesien hierdie wortels nie net verdere water- en nutriëntopname verbeter nie, maar ook wortelvolume-en oppervlak vergroot. As wortels ‘n groter oppervlak en volume beslaan, word die ontwikkelende plant se oorlewingskans versterk aangesien die plant toegang het tot meer water en nutriënte vanuit die grond. Dit is dus van kardinale belang dat sekondêre wortelgroei ook gestimuleer word om te verseker gewasse bereik hulle volle oespotensiaal.

Manvert Rooting kan as ‘n saadbehandeling voor plant of as ‘n in-voor behandeling toegedien word en is spesifiek geformuleer om die volgende te bereik:

  1. Bevorder wortelgroei
  2. Stimuleer sekondêre fyn haarwortel ontwikkeling
  3. Help met herstel na nematood skade

 

What is visible above ground is determined by what is hidden under ground. Healthy roots perform various essential, life sustaining services necessary for vigorous plant growth. Roots can be seen as the lifeline of the plant, responsible for taking up air, water and nutrients from the soil.

Finer, secondary or lateral roots are extremely important since they not only increase water and nutrient uptake but also increase the surface area and volume of a plant’s root system. If the surface area and volume of roots are increased, the survival chance of the developing plant increases due to the plant having access to more water and nutrients from the soil. It is thus of utmost importance to stimulate the production and growth of these lateral roots in order to ensure that crops reach their full yield potential.

Manvert Rooting can be applied as either a seed treatment or as an in-furrow treatment and is specifically formulated to achieve the following:

  1. Stimulate root development
  2. Promote lateral root formation
  3. Assist in root system recovery after nematode attacks

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp